|

Press

Nedanstående artikel var införd i tidningen ÄLDREOMSORG i maj 2006.

En sport för alla

Inomhusboule har sedan det introducerades på äldreboenden, dagcentraler och träffpunkter blivit mycket populärt. Eftersom kloten är lättare och banorna mindre kan spelet anpassas till de flesta lokaler och fler kan delta än vid traditionell boule.

 

I Frankrike och övriga Medelhavsländer har vi under många år kunnat se hur kvinnor och män i alla åldrar spelar boule året runt på alla möjliga platser utomhus. Det spelas från morgon till sena kvällen och är en naturlig samlingsplats för gemenskap, där man umgås och har det trevligt tillsammans. En del av detta intresse har under senare år även kommit till Sverige och boule har blivit mycket populärt. Nu har vi ju inte samma förutsättningar klimatmässigt att spela lika mycket som man kan göra i dessa länder. När hösten kommer och det blir bistert ute så är det bara att inse att nu får vi hålla upp med spelet tills våren kommer. Det innebär att man bara kan spela under ungefär halva året förutom på det fåtal platser där det finns tillgång till grusplaner under tak.

   Nu kan det bli ändring på detta. Sedan en tid tillbaka har nämligen inomhusboule introducerats med buller och bång i Sverige. Man spelar med läderklot vilket innebär att man kan spela på vilket underlag som helst. Trägolv eller plastgolv går precis lika bra. Det behövs heller inget speciellt anpassat utrymme, utan har man tillgång till en liten fri yta eller en korridor så är det bara att börja spela. Ett spel består av tolv bollar i fyra olika färger med tre bollar av varje färg samt "lillen". Fyra spelare kan således spela samtidigt, individuellt eller i lag. Reglerna är enkla. För att få poäng ska du komma närmare "lillen" än din motståndares bästa boll, med så många bollar som möjligt. För att åstadkomma detta får du gärna skjuta bort motståndarens bollar eller flytta på "lillen".

SKA VARA ROLIGT

Det talas mycket om vård och omsorg bland politiker och i den allmänna debatten, oftast utifrån en negativ aspekt som hör ihop med vårdbehov. Man talar också om att fysisk aktivitet är nyttig för äldre, för man kan ju bli sjuk av att sitta stilla. Det är naturligtvis bra att prata om det, men man glömmer oftast bort att poängtera att det kan vara väldigt trevligt, spännande och kul med fysisk aktivitet om den utövas med det perspektivet som ledstjärna. Att det sedan är nyttigt för kroppen och knoppen är något som man får på köpet. Men man måste välja aktivitet först och främst utifrån att man tycker att det är roligt och att man ser fram emot de här stunderna under veckan då man ska träffas för att utöva just den aktivitet som man själv har valt. I annat fall kommer man säkert att göra det halvhjärtat, hitta anledningar att avstå just den här dagen eller till och med ganska snart upphöra att deltaga helt.

Mycket av livskvalitet och välbefinnande på äldre dagar bygger på att man verkligen gör roliga och trevliga saker som man längtar till att göra. Inte bara för att det kan vara nyttigt som lätt kan bli utgångspunkten för aktiviteter. Etnologen Owe Ronström skrev i en artikel: "mycket 'äldreforskning' har varit och är ännu 'eländesforskning', gamla med problem, gamla som problem och hur man ska lösa dem." Med ett sådant synsätt i botten blir det lätt så att man bortser från enkla och dess-utom billiga medel för att åstadkomma hälsofrämjande åtgärder.

Boule hör till de aktiviteter som många kan utöva, gamla som unga. Förutom att det är ett spännande spel har det också en mycket viktig social funktion.

CDocuments and SettingsKjell JonassonMy DocumentsMy Picturesartikel i ldreomsorg

Eftersom banan inte behöver vara så stor kan man spela nästan var som helst

 

ALLA KAN SPELA

Det kanske är så att det är under den mörka årstiden som det är allra viktigast att man kan ha möjlighet till fortsatt fysisk aktivitet. Nu kan man alltså fortsätta med boulespelandet när det är kallt och ruggigt utomhus. Dessa spel har nu också nått en ny målgrupp som tidigare inte kunde spela boule. Det är personer som av olika skäl har haft svårt att greppa eller kasta med utomhuskloten. Bollarna för inomhusboule väger bara ungefär en tredjedel av vad stålkloten gör. De är handsydda av läder i mycket hög kvalitet och är därför mycket greppvänliga så att de allra flesta klarar att spela med dessa. Det kan till och med vara del av en rehabiliteringsträning för många. Man kan också sitta i rullstol eller använda rollator. Nedsatt rörelseförmåga är ingen begränsning för denna variant av boule.

I Göteborg spelar man sedan en tid tillbaka inomhusboule på många av kommunens dagcenter, träffpunkter och äldreboenden. Vi åkte till Altplatsens träffpunkt i Västra Frölunda där man spelat inomhusboule sedan i höstas och ställde en del frågor om deras erfarenheter så här långt. Roland Larsson och hans fru Britt har varit med sedan starten. De har spelat boule utomhus tidigare och ser inomhusboule som en trevlig fortsättning under den mörka och kalla årstiden. De håller även på med gammaldans och det råkar vara på samma dag. Men när det blir dags för boulen att dra igång så får gammaldansen stryka på foten.

  Det är nu första veckan i april och de räknar med att snart flytta ut till utomhusbanorna. De har den här vintern för första gången inte behövt göra något uppehåll i spelandet, vilket har upplevts mycket positivt. Alla var också nöjda med de ganska enkla förutsättningar som fanns för att bedriva spelet. Det behöver inte göras så märkvärdigt.

TÄVLING

Lotta Tengberg är chef för bland annat den här träffpunkten och är den som har dragit igång verksamheten.

- Vi började med en bana, men vi fick snabbt utöka till två banor samt med ytterligare en dag i veckan, säger Lotta. Det blir lite livfullt och högljutt ibland när tävlingsinstinkten tar tag i spelarna. Det ropas både det ena och det andra.

Hon berättar vidare att det kommit flera nya besökare hit sedan man startade med inomhusboule. Det blir en hel del andra positiva sociala effekter. Man pratar mer med varandra. Man träffas både före och efter spelandet och fikar och "tjôtar" som man säger i Göteborg. Det går inte att ta miste på att här trivs man.

De talar också om att till hösten starta ett tävlingsutbyte mellan olika träffpunkter och dagcenter runt om i staden där man har kommit igång med spelet. Det uppskattas och upplevs som positivt. Det verkar inte finnas någon gräns för hur stort detta kan bli i Göteborg och i övriga landet. Lavinen har satts i rörelse.

HANDLEDARSKAP TILL ÄLDREOMSORG 3/2006